Styrelsen Nora TF

 • Ordförande: Brita Perrin
  Telefon: 0587-710 28, 070-387 15 46
  E-post: brita.perrin@gmail.com
 • Sekreterare: Gunnel Andersson
  Telefon: 0587 – 130 04
  E-post: gunnel_m.andersson@telia.com
 • Kassör: Kristina Nordfeldt Persson
 • Övriga ledamöter:
  Berit Elgström (Vice ordförande)
  Gunnel Dahlkvist
  Kenny Andersson
  Magnus Hallander
  Lars Fallgren
  Laila Danielsson
 • Revisorer:
  Christer Forsberg
  Erik Lindberg
 • Scenmästare: Magnus Hallander
  Telefon: 070 – 567 25 87
  E-post: magnus.hallander@gmail.com